Skip to main content

Pogoji poslovanja

Posodobljeno: 05.02.2024.

Splošni pogoji vstopa na sejem Baby Expo by Zali

Vstop na prireditveni prostor je za vse obiskovalce dovoljen le skozi uradne vhode nasejem v odpiralnem času za obiskovalce  sejma. Vstop je možen le z veljavno vstopnico.

Vstopnice je mogoče kupiti na blagajnah sejmišča v času sejma ali v spletni prodaji. Vstopnica je zaščitena, ponarejanje je prepovedano.

Vstopnica velja za enkratni vstop na prireditveni prostor.

Psom ni dovoljen vstop na prireditveni prostor.

Obiskovalci prireditve pristanejo, da bodo v primeru tonskega ter video ali foto snemanja prireditve posneti tudi sami. Fotografije, avdio in video posnetki bodo lahko javno objavljeni (tudi v promocijske namene) brez avtorizacije in nadomestila.

Zaradi zagotovitve osebne varnosti obiskovalcev lahko v skladu s 49. členom Zakona o zasebnem varovanju varnostna služba na vhodih na prireditev in tudi na samem varovanem območju prireditve izvede površinski pregled vrhnjih oblačil obiskovalcev prireditve in njihovih osebnih stvari (prtljage). Varnostna služba lahko v skladu z omenjenim zakonom prepreči osebi vstop oziroma izstop z varovanega območja, če ta odkloni pregled iz prejšnje alineje, če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali če so podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji prepreči vstop oziroma izstop z varovanega območja do prihoda policije.

Kljub kupljeni vstopnici si pridržujemo pravico zavrnitve vstopa na prireditveni prostor tistim, ki bodo po presoji varnostne službe opazno vinjeni, pod vplivom nedovoljenih drog ali bodo s svojim vedenjem ogrožali sebe, druge obiskovalce, opremo na prireditvenem prostoru ali drugo infrastrukturo prireditvenega prostora. Obiskovalca, ki kali javni red in mir na prireditvi, lahko varnostno služba s prireditvenega prostora odstrani ali zadrži do prihoda policije.

Obiskovalci se gibljejo na dogodku na lastno odgovornost. Organizator prireditve ne prevzema odgovornosti za izgubljene, poškodovane ali ukradene stvari, ki jih imetnik vstopnice prinese na sejemski prireditveni prostor.

Kajenje v dvoranah prireditvenega prostora je skladno z veljavnim Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov prepovedano. Kajenje je možno na zunanjih prostorih, kjer so nameščeni tudi pepelniki.

Obiskovalci so dolžni upoštevati tudi morebitna dodatna navodila organizatorja, ki bi jih ta podal na vstopu ali na samem prireditvenem prostoru.

Mateja Vidmar s.p.